Το λογιστικό – φοροτεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει τον υπολογισμό μισθοδοσίας προσωπικού σε κάθε είδους επιχείρηση και ελεύθερο επαγγελματία. Έχοντας ως εφόδιο την πολυετή εμπειρία μας, τη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή, το καταρτισμένο μας προσωπικό και τη βέλτιστη οργάνωση προσφέρουμε στους πελάτες μας άρτιες υπηρεσίες για επιχειρήσεις με ακρίβεια και ασφάλεια.

Πιο αναλυτικά ο υπολογισμός της μισθοδοσίας είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας καθώς αυτός επηρεάζει την σχέση σας με το εργατικό δυναμικό αλλά και την σταθερότητα της επιχείρησης σας. Το Λογιστικό και Φοροτεχνικό μας γραφείο Tax Compass διαθέτοντας την μέγιστη κατάρτιση πάνω στα ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα, με τα 30+ χρόνια εμπειρίας του, μπορεί να αναλάβει τα εργατικά ζητήματα της επιχείρησης σας και να σας προσφέρει την υποστήριξη που χρειάζεστε.

Ο υπολογισμός και η διαχείριση της μισθοδοσίας που παρέχουμε περιλαμβάνει :

  • Τήρηση και υπολογισμό της μισθοδοσίας των εργαζομένων της επιχείρησης.
  • Αναλυτική κατάθεση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).
  • Σύνταξη και έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών του Προσωπικού.
  • Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της επιχείρησης.

Προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες με ακρίβεια, ασφάλεια και εχεμύθεια.

Η ομάδα μας θα βρίσκεται εκεί για να συμβουλεύσει, καθοδηγήσει και εξυπηρετήσει κάθε περίπτωση με την εμπειρία και την συνεχή ενημέρωση πάνω στα ασφαλιστικά θέματα.