Το λογιστικό – φοροτεχνικό μας γραφείο προσφέρει φορολογική υποστήριξη σε κάθε είδους επιχείρηση, ελεύθερο επαγγελματία και ιδιώτη. Έχοντας ως εφόδιο την πολυετή εμπειρία μας, τη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή, το καταρτισμένο μας προσωπικό και τη βέλτιστη οργάνωση προσφέρουμε στους πελάτες μας άριστες φορολογικές υπηρεσίες γρήγορα και με ασφάλεια.

Το προσωπικό μας διαθέτει γνώσεις για να αποφευχθούν αστοχίες που θα σας επιβαρύνουν.

Η αειφορία, η υγιής ανάπτυξη και η εξέλιξη μιας επιχείρησης βασίζονται ως επί το πλείστον στη γνώση της οικονομικής κατάστασης, του ανθρωπίνου δυναμικού και των δυνατοτήτων της. Έτσι οι αποφάσεις που θα παρθούν θα είναι προς όφελος της επιχείρησης και η ολοκληρωτική οργάνωση που θα επικρατεί θα δίνει την δυνατότητα για επιλογή της μεθόδου κίνησης με βάση τις εκάστοτε ανάγκες.

Η φορολογική υποστήριξη που παρέχουμε περιλαμβάνει :

  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου
  • Τήρηση βιβλίων Β’ – Γ’ κατηγορίας Κ.Β.Σ. (Χειρόγραφα και Μηχανογραφικά)
  • Επίλυση φορολογικών υποθέσεων
  • Έναρξη εργασιών – Μεταβολές
  • Σύνταξη ισολογισμών – Δημοσιεύσεις
  • Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων

Η ομάδα μας θα βρίσκεται εκεί για να συμβουλεύσει, καθοδηγήσει και εξυπηρετήσει κάθε περίπτωση με την εμπειρία και την συνεχή ενημέρωση πάνω στην φορολογική νομοθεσία.