Φορολογική Υποστήριξη

 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου
 • Τήρηση βιβλίων Β' - Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ. (Χειρόγραφα και Μηχανογραφικά)
 • Επίλυση φορολογικών υποθέσεων
 • Έναρξη εργασιών - Μεταβολές
 • Σύνταξη ισολογισμών - Δημοσιεύσεις
 • Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων

 

Εργατικά

 • Διαχείριση προσωπικού (Προσλήψεις - Αποχωρήσεις)
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας
 • Σύνταξη και υποβολή Α.Π.Δ.

 

Συμπλήρωση & υποβολή δηλώσεων

 • Φορολογίας εισοδήματος
 • Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας
 • ΦΠΑ - ΦΜΥ

 

Επίσης

 • Υπολογισμός εκκαθαριστικού
 • Πληρωμές ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - ΦΠΑ μέσω internet
  .